Logopedie

 • Niet-vloeiend spreken
 • Herhalen of verlengen klanken, woorden of zinsdelen
 • Blokkeren tijdens het spreken
 • Articulatiestoornissen: klanken verkeerd uitspreken, weglaten of vervangen door andere klanken
 • Onvoldoende verstaanbaar zijn (zie ook broddelen)
 • Te snel spreken (zie ook broddelen)
 • Heesheid/schorre stem
 • Gevoel van brok in de keel (globusgevoel)
 • Keelpijn of vermoeidheid na (lang) spreken / zingen
 • Keelpijn tijdens of na het spreken / zingen
 • Onvoldoende controle over de eigen stem
 • Knobbeltjes / poliepen
 • Hyperventilatie
 • Problemen met taalontwikkeling
 • Problemen met het begrijpen van taal
 • Problemen met het produceren van taal
 • Woordvindingsproblemen
 • Twijfels of moeilijkheden bij taalaanbod meertalig opgevoede kinderen
 • Afwijkende slikbeweging
 • Duimen
 • Langdurig speengebruik
 • Open mondgedrag
 • Aanvankelijk lees- en schrijfproces vertraagd
 • Fonologische problemen
 • Moeite met teken- klank koppeling (automatisatie)
 • Auditieve problemen

Taal, spraak, stem- en communicatievaardigheden

Meer weten?

Met veel plezier bespreek ik met je of jouw klachten of de klachten van je kind horen binnen het werkgebied van een logopediste. Laat me een bericht achter via het contactformulier met je specifieke vraag.

Wat kan ik voor je betekenen?

Anamnese, onderzoek, behandeling & advies.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen verschillende diensten aangeboden worden.

Wat kan ik voor je betekenen?

Anamnese, onderzoek, behandeling & advies.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen verschillende diensten aangeboden worden.

Cart
 • No products in the cart.